top of page

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

Web sayfamızı ziyaret ettiğiniz ve tekliflerimize ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Kişisel verilerinizin gizliliği bizim için önemli bir husustur. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Veri koruma görevlisi ile pitchingdr.cs@muratunver.net adresimiz ya da iletişim sayfamız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz:

 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Talep ettiğiniz hizmeti size sunabilmek için kişisel verileriniz işlenecektir. KVKK uyarınca kişisel veriler belirli veya belirlenebilir bir kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir; belirli bir gerçek kişi doğrudan veya dolaylı olarak özellikle de isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrim içi tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya referansla veya gerçek kişinin fiziksel, psikolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya birden fazla unsura referansla belirlenebilen bir kişidir.

Bu web sitesi, çevrim içi ve çevrim dışı çeşitli hizmetlerin aboneliği ve/veya kullanımı için kullanılabilen merkezi bir kullanıcı hesabı sağlar.

İlgili hizmetlere kaydolmanız ve/veya iletişim formunu doldurmanız esnasında e-posta, ad, soyad, telefon numaranız, şifreniz gibi bilgileri, sizi tanıyabilmemiz ve size özel üyelik sayfasını oluşturabilmemiz için vemeniz istenecektir. Bu bilgileri vermek zorunda değilsiniz, fakat bu veriler olmadan ilgili hizmetleri kullanamazsınız. Bu bilgiler sitemiz içerisinde Zorunlu Veriler ve İsteğe bağlı Veriler olarak yer almaktadır. 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Yönelik Yasal Dayanak

Kişisel verilerinizi her işlediğimizde bu işlemin geçerli veri koruması yasalarına uygun olduğunu ve kanunen belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemleri gerçekleştirdiğimizi temin ediyoruz. Geçerli veri koruma yasaları uyarınca, kişisel verilerinizi işbu belirtilen amaçlar doğrultusunda işlemeden önce açık rızanızı almaktayız.

Aynı zamanda kişisel verilerinizi meşru menfaatlerimizi (örn. yasal hakları talep etme, kullanma veya savunma) korumak veya yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için de kullanabiliriz. Bu esnada verileri üçüncü kişilerin erişimine sunabiliriz (devlet kurumları gibi).

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, biz kişisel verilerinizi başka amaçlar ve başka yasal dayanaklar doğrultusunda da işleyebiliriz. Bu durumda uygun ve şeffaf bir şekilde aydınlatılmanızı ve gerektiğinde başka adımların atılmasını (örn. rızanızı almak) sağlayacağız.

3.Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Kişisel verilerinizi sözleşmeye dayalı ilişkimiz devam ettiği sürece saklamakta ve bu süre sonunda rutin olarak silmekteyiz.

Bazı durumlarda kişisel verilerinizi daha uzun süre saklayabiliriz; örneğin yasal, yönetmeliksel, vergisel veya muhasebesel gerekliliklere uygun olarak saklamamız gerektiğinde. Belirli koşullar altında, herhangi bir şikâyet veya zorluk olması hâlinde ya da kişisel verilerinize veya işlemlerinize ilişkin olarak dava açılma olasılığı bulunduğunu düşünmemiz halinde, bizimle yaptığınız işlemlerin kaydını doğru şekilde tutabilmek adına kişisel verilerinizi daha uzun süreler saklayabiliriz.

Hizmetlerimizi gerçekleştirmek için kişisel verilerinizin artık gerekli olmadığı durumlarda, verilerinizin güvenli bir şekilde silinmesini veya anonim hale getirilmesini sağlamaktayız.

4. Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi bazı haklarınız bulunmaktadır. Bu hakları kullanmak istiyorsanız lütfen aşağıda belirtilenleri dikkate alın:

  • KVKK madde 11 uyarınca, kaydettiğimiz kişisel veriler hakkında bilgi alma hakkınız vardır. Bu, tarafımızdan kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğine dair onay alma hakkına sahip olduğunuz ve verileriniz işleniyorsa bu verilere erişme izni talep edebileceğiniz anlamına gelir. Erişim bilgileri, diğerlerinin yanı sıra veri işlemedeki amaçlar, ilgili kişisel veri kategorileri ve kişisel verilerin açıklandığı veya açıklanacağı alıcılar veya alıcı kategorilerini içerir. Verilerle gerçekleştirdiğimiz işlemlerin amaca uygun olarak yapılıp yapılmadığını da kontrol edebilirsiniz. Ancak, bu mutlak bir hak değildir ve diğer kişilerin menfaatleri erişim hakkınızı kısıtlayabilir.

  • KVKK madde 11 uyarınca yanlış kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu, sizinle ilgili yanlış kişisel verileri bize düzelttirme hakkına sahip olduğunuz anlamına gelir. Verilerin işlenmesindeki amaçlara bağlı olarak, ek bilgiler sağlanması da dahil olmak üzere eksik kişisel verilerinizin tamamlanmasını sağlama hakkına sahip olabilirsiniz.

  • KVKK madde 11 uyarınca kişisel verilerinizin silinmesini veya imha edilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu, belirli koşullar altında sizinle ilgili kişisel verileri silmemizi talep etme hakkına sahip olduğunuz ve bizim de bu tür kişisel verileri silmek/imha etmek zorunda olduğumuz anlamına gelir. İsim, souyisim, e-posta adresiniz gibi bazı kişisel verilerinizin sistemimizden silinmesi durumunda, üyeliğinizi tanımlamak için bu veriye ihtiyaç duymamız nedeniyle, üyeliğinizin sona ereceğini ve bazı hizmetlerimizden faydalanamayabileceğinizi önemle hatırlatmak isteriz. 

  • Kişisel verilerinizin otomatik olarak işlemesi yoluyla hakkınızda alınan kararlara itiraz etme ve kişisel verilerinizin yasa dışı bir şekilde işlenmesinden dolayı zarar gördüyseniz tazminat talep etme hakkınız vardır.

  • Taleplerinizi veya açıklamalarınızı pitchingdr.cs@muratunver.net iletişim adresine gönderebilirsiniz.

5. Diğer Hususlar​

  • Sitemizin barındırma hizmeti www.wix.com tarafından sağlanmaktadır. Barındırma hizmetinin yanında wix; sitemizin SSL sertifikasını bir başka değişle güvenliğini de sağlamaktdır.

  • Sitemizden yapacağınız tüm satın almalarda ödeme hizmeti de İYZİCO tarafından sağlanmaktadır.

  • Satın alma da dâhil, sitemizdeki her türlü faaliyetiniz süresinde hizmet sağlayıcılarımız ve üçüncü taraflarca sizlerden toplanan kişisel verileriniz ve bu verilerin ne şekilde işlendiğine dair detaylı bilgilendirmeyi Gizlilik İlkesi sayfamızdan okumanızı önemle öneririz.   

bottom of page