top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

Taraflar:

Satıcı (Mentor):

İsim: Murat ÜNVER

Adres: Sucubahçesi Sok. 44, 34345, İstanbul

Telefon No: +90 546 552 2996

e-posta: pitchingdr.cs@muratunver.netmurat@muratunver.net

 

Alıcı (Menti):

İsim:

Telefon:

e-posta:

 

Konu:

İşbu sözleşme, yukarıda belirtilen her iki tarafın haklarını, Mentee’nin, Mentor’un www.pitchingdr.online web sitesinden satın aldığı hizmete göre belirler.

 

Bu Sözleşmeye Tabi Hizmetler ve Fiyatlar

Web sitesinde Mentee'nin satın alabileceği beş farklı hizmet vardır:

  1. Çevrim içi Pitching Eğitimleri: Eğitimler biri hafta içi akşam, diğeri hafta sonu sabah olmak üzere, ayda iki kere planlanacaktır. Sitemizde duyurulan eğitim saatleri Türkiye saatidir. Eğitimler, oturum sonundaki Soru-Cevap bölümünün uzunluğuna bağlı olarak yaklaşık iki saat sürer. Mentor, eğitimlerin sıklığını tek taraflı olarak ve önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Eğitimler sırasında; yatırımcı sunumunun içeriği, sağlam bir sunum hazırlamanın esasları ve etkili bir canlı ve çevrim içi için dikkat edilmesi gereken noktalar paylaşılacaktır. Her eğitim yirmi katılımcı ile sınırlıdır.

  2. Kanvas İş Modeli (Kanvas) Atölyesi: Kanvas atölyeleri girişim ekiplerine özel olarak yapılmaktadır. Genel katılıma açık yapılmaz. Girişimlerin hissedarlar ve kilit personel ile toplamda sekiz kişiden fazla olmamak kaydıyla katılması beklenir. Girişimin sorumlusu atölyeye katılacak personeli seçmekte serbesttir. Kanvas atölyeleri ortalama dört saat sürer ve tek oturumda yapılır. Katılımcılar ihtiyaç duydukları her an kısa molalar vermekte özgürdür. Atölyenin amacı, girişimlerin Kanvasının doğru ve SWOT ile tutarlı olmasını sağlamaktır.

  3. Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi ve Atölyesi (DT): DT, yaklaşık altı saat süren tek oturumluk bir programdır. Program süresince iki kişisel ve dört grup atölyesi vardır ve tüm atölye yaklaşık dört saat sürer. Katılımcılar bireysel olarak münferiden veya bir girişimden en fazla beş kişilik bir grupla DT'ye katılabilirler. Abone olan katılımcılar programın müfredatına ulaşıp indirebilirler. Program birkaç grup atölyesinden oluştuğundan, yürütme için en az beş katılımcıya ihtiyaç vardır. Program süresince, Tasarım Düşünme Çemberi incelenecek ve ilgili web sayfasında yazılı olan ve DT müfredatında ayrıntılı olarak ilan edilen içerik uygulanacaktır. DT programı ayda bir olacak şekilde açılır.

  4. Özel Mentorluk (PM) Oturumları: Özel mentorluk oturumları, girişim adına yatırımcı sunumunu yapacak olan sözcüyle yapılacak bire bir oturumlardır. Bu oturumlara başka hiçbir katılımcıya izin verilmez. Henüz sözcünün kararlaştırılmaması ve talep edilmesi halinde (ilk randevu yapıldığı için bu hizmet talep edilmelidir) tüm sözcü adayları ile tek bir ortak oturum yapılacak ve bu oturum sonunda adaylardan herhangi biri sözcüsü olarak önerilebilir. Girişim, Mentor'un sözcü hakkındaki önerisini kabul etmekte veya reddetmekte özgürdür. Sözcünün veya girişimin katılacağı oturumların sayısı tamamen kendi kararına bağlıdır. Ortalama bir girişim sözcüsünün, ikisi içeriğe, geri kalanı sunuş şekli için değerlendirilecek altı mentorluk seansına ihtiyacı vardır. Sözcü / girişim katılacağı her oturum için bir randevu oluşturma ve satın alma işlemini tamamlamakla yükümlüdür.

  5. Servis Paketleri: Farklı servis paketleri mevcuttur. Her paket en az iki farklı hizmetten oluşur(önceki maddelerde açıklanmıştır). Güncel paketler "Planlar" bölümünde gösterilir. Her paket, Pitching eğitimiyle başlar ve ilgili hizmet(ler) mentor ile mentinin karşılıklı mutabakatla oluşturacakları takvime göre devam eder. Menti; kendisiyle oluşturulan takvime uymakla sorumludur. Bir pakette ikiden fazla erteleme talep edilmesi durumunda mentor, söz konusu hizmete devam etmeme ve tek taraflı olarak hizmeti sona erdirme hakkında sahiptir. Böylesi bir durumda ücret iadesi yapılmaz. 

Mentor, dilediği zaman, yukarıda ana çerçevesi verilen eğitim programları sıklığını dilediği gibi düzenleme, yeni oturumlar açma, bir ya da bir kısmını iptal etme hakkını saklı tutar.

₺ (Türk Lirası) cinsinden fiyatlar her hizmetin web sayfasında belirtilmiştir. Hizmet satın alındıktan sonra yaklaşık 12 saat içinde mentiye bir e-posta gönderilecektir. Bu e-postada; seçilen servis ve tarih belirtilecektir. Bu e-posta için önemsiz posta kutusunu kontrol etmek ve e-posta kendisine ulaşmadıysa yukarıdaki iletişim kanallarından herhangi biri aracılığıyla mentoru bilgilendirmek mentinin sorumluluğundadır.

 

Teslimat: Hizmetlerin Yürütülmesi

Tüm hizmetler çevrimiçi olarak yürütülecektir. Etkinlik gününde mentor, kayıtlı katılımcılara etkinliğin gerçekleşeceği platform bağlantısı (zoom / google toplantısı / veya diğer platformlar için bağlantı) hakkında bir e-posta gönderecektir. Atölye satın alımları için mentee, mentorun sadece kendi iletişim bilgilerine sahip olduğunu hatırlatmalıdır. Bu nedenle, mentee diğer katılımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür.

Mentorun www.pitchingdr.online web sitesinde adı geçen ve satılan tüm hizmetler mentor tarafından yürütülecektir. Kendisinin / çocuğunun / partnerinin ciddi bir hastalığı ya da ölümü gibi kabul edilebilir mücbir sebepler nedeniyle mentor; önceden haber vermeksizin kendisi gibi başka bir yetkili mentor atayabilir.

 

Değişiklikler, İptaller ve İade İşlemleri

Mentor, sağlık sorunları gibi mücbir bir sebep gerekçesiyle, önceden haber vermeksizin kendisi gibi başka bir yetkili mentoru ilgili seansa atayabilir.

Eğitimler:

Pitching sınıfları ve Design Thinking Eğitimi ve Atölyesi, etkinlikten en geç 12-on iki saat önce, 5-beşten az katılımcı olması durumunda mentor tarafından iptal edilebilir. Böyle bir durumda; iptal edilen sınıfların kayıtlı katılımcıları, bir ay içinde yapılacak olan herhangi bir planlanmış etkinliği (iptal edilen etkinlikle aynı) seçmekte özgürdür. Söz konusu katılımcıların para iadesi almayı tercih etmeleri durumunda, iptalden itibaren üç hafta içinde iade edilecektir ...

Menti, programdan en geç 48- kırk sekiz saat öncesinde iptal edebilir. Böyle bir durumda; mentor, hizmet bedelini kredi kartına üç hafta içinde iade edecektir. Eğitime 48 saatten az bir süre kala yapılan iptallerde mentor, ücretin yarısını keserek iade yapma veya iptali kabul etmeme hakkını saklı tutar.

Kanvas ve DT Atölyesi ve PM Oturumları:

Menti, programdan en geç 48- kırk sekiz saat öncesinde iptal edebilir. Böyle bir durumda; mentor, hizmet bedelini kredi kartına üç hafta içinde iade edecektir. Eğitime 48 saatten az bir süre kala yapılan iptallerde mentor, ücretin yarısını keserek iade yapma veya iptali kabul etmeme hakkını saklı tutar.

Servis Paketleri:

Hizmet Paketleri tek bir hizmetmiş gibi kabul edilerek, Pitching eğitimi iptal şartları uygulanır. Eğer menti, eğitimi tamamladıktan sonra ama paketteki diğer hizmetlere başlamadan paketini iptal etmek isterse, yapmış olduğu ödemeden eğitimin güncel ücreti düşülerek bulunacak tutar, mentinin kredi kartına ya da vereceği IBAN hesabına üç hafta içinde yatırılarak, ücret iadesi yapılır. Eğitimi takip eden paket içeriği hizmeti başladıktan sonra iptal edilemez, ücret iadesi talep edilemez. Bu nedenle mentinin, rezervasyonu ve ödemeyi yaptıktan sonra ücretsiz bir değerlendirme oturumu için talepte bulunması kesinlikle tavsiye edilir. Her menti/girişim Pitching eğitiminden önce ve sadece bir kere değerlendirme oturumu talep edebilir. Değerlendirme oturumları yarım saat sürer ve akşam saatlerinde yapılmaları önceliklidir.

 

Ödeme ve Satın Alma Zamanı ve Yöntemi

Bu sitedeki hizmet satışları etkinlikten 60 gün önce başlamaktadır. Menti, etkinlikten 24 saat öncesine kadar herhangi bir zamanda alışveriş yapabilir. Satın alma işlemleri yalnızca geçerli bir Visa, Mastercard ve American Express kredi kartı ile yapılabilir.

Web sitemizde satın alma işleminin ödeme hizmeti sağlayıcısı iyzico.com olup, tüm ödemeler güvenli teknoloji altyapısı kullanılarak yapılmaktadır.

 

Çıkar çatışması

Mentor; mentiye hizmet verirken eş zamanlı olarak mentiyle aynı sektör / aynı alanda / aynı işte olup olmadıklarına bakılmaksızın dilediği diğer girişim ve / veya işletme sahipleriyle başka mentorluk projeleri yürütebilir.

 

Kanıt

Bu sözleşmeden ve / veya uygulanmasından doğabilecek herhangi bir ihtilafın çözümünde mentorun kayıtları (bilgisayar ses kayıtları gibi manyetik ortamlar dahil) ve mentorun web sitesinin hizmet sağlayıcılarının kayıtları kesin delil teşkil eder.

 

Sonuç

Yaptığınız satın alımlarla ilgili tüm çözülmemiş iddialar ve anlaşmazlıklar, bunların münhasıran T.C. İstanbul mahkemeleri yetkilendirilmiştir.

Menti; 

(i) işbu sözleşmede yazılı tüm şartları ve açıklamaları ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunu okuduğunu,

(ii) satış şartlarını ve şartları aldığını, incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. 

 

İşbu sözleşme, satın alma tarihinde, Mentor'un web sitesinde Mentee'nin siparişinin tamamlandığı tarihte, mentinin satın alma ekranındaki ilgili kutucuğu işaretlemesi suretiyle taraflarca imzalanmış, yürürlüğe girmiş ve sözleşmenin bir kopyası mentinin e-posta adresine gönderilmiştir.

bottom of page